Mattias Bäcklin: Naturens stad

Tillsammans med konstnären får eleverna skapa stora gemensamma teckningar av kända miljöer i sitt närområde, där både djur och natur är närvarande.

Om Mattias Bäcklin


Mattias Bäcklins konstvärld är ett sammansatt vittnesmål av fältbiologi, hiphop och medeltidens bildkultur. Bäcklin sammanför naturmiljöer och hantverk, förenar fågelskådning och fantasteri och rör sig genom urskog och ruiner. Från tecknandet utgår tankespår i form av tredimensionella gestaltningar, 3d-utskrifter och träsniderier.


Om Naturens stad


Tillsammans med eleverna skapar Mattias Bäcklin stora gemensamma teckningar av igenkännbara delar av staden befolkade av all tänkbar natur i stadsmiljö. Den kan vara upplevd eller fiktiv, exempelvis en gråtrut som äter på en korv, råttor under bilar, en berguv på slottet, lavar på ett elskåp, envis växtlighet vid en trottoarkant.


Deltagarna delas in i grupper och gör mindre teckningar av specifika djur eller växtarter som sedan klipps ut och efter diskussioner klistras in i de upptecknade stadsmiljöerna på de stora teckningarna. Varje grupp redovisar sedan sina verk och öppnar upp för diskussioner där Mattias Bäcklin fungerar som moderator.


Boka hos Konstdepartementet 
Läs en detaljerad beskrivning samt boka projekt Naturens stad HÄR.  


Workshopen äger rum vid ett tillfälle à 3 timmar.
Våra konstnärer arbetar med barngrupper om max 30 elever.

Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook
Producerad av Comlog Webbyrå Stockholm