Konstdepartementet

Konstdepartementet förmedlar konstuppdrag med illustratörer, fotografer, konsthantverkare och bildkonstnärer till dig som är skolledare eller pedagog.
På Konstdepartementet kan du som arbetar i skolan hitta konstnärer att samarbeta med i och utanför Skapande skola-projekt. Vi gör det enklare för er att se till att konsten och kulturen kommer till barnen och ungdomarna. Eller som i vissa fall - att barnen kommer till kulturen.

Konstdepartementet samlar många olika kulturabetare som är intresserade av att ta pedagogiska uppdrag. Alla är medlemmar i en av de så kallade centrumbildningarna. Att vara medlem i Centrum för fotografi, Illustratörcentrum,
Konsthantverkscentrum eller Konstnärscentrum är en kvalitetsstämpel. Våra konstnärer är professionella med utbildning och gedigen erfarenhet som är ett krav för att bli medlem i centrumbildningarna. Många konstnärer har dessutom omfattande pedagogisk erfarenhet.

Vår målsättning är att bidra till att konst av hög kvalitet används i samhället och kommer alla till del. Vi vill skapa ett brett kontaktnät mellan skolan och konstnärer, fotografer, filmare, animatörer och illustratörer. Det är förstås ni som jobbar i skolan som väljer vem ni vill bjuda in och när det passar i er planering. Här i Konstdepartementets lista över skoluppdrag kan du söka efter en speciell konstnär, en animatör, ett tema eller en teknik. Vi ger också exempel på olika konkreta projekt och vi skräddarsyr gärna projektidéer efter dina önskemål.

Skapande skola

Aktiviteter av Konstdepartementet

Harriet Aurell: Robotliv ›

Konstworkshop där eleverna får möjlighet att experimentera med olika material och skapa sina egna robotar.
Årskurs 1-Årskurs 6

Daniela Hedman: Med kroppen som verktyg ›

I workshopen ”Med kroppen som verktyg” får eleverna bekanta sig med ett skulpturalt uttryck med betoning på den egna fysiska kroppen.
Förskoleklass-Årskurs 9

Ulrika Sparre: Tiden ›

Vad är tid? Hur kan man mäta den? Vad är snabbt? Vad är långsamt? Barnen får undersöka och tänka på tid och vad det kan vara.
Förskoleklass-Årskurs 3

Nina Ölund Noreskär: Färg/form-göra/om ›

I denna workshop om abstrakt måleri i stort format får eleverna prova nya måleriska tekniker som tar sig utanför den traditionella "tavlan".
Årskurs 4-Gymnasiet

Felice Hapetzeder: Tusen bilder ›

Rörlig bild skapar identitet och ger röst. I workshopen Tusen bilder får ungdomar arbeta med filmens språk.
Årskurs 7-Gymnasiet

Lilian Bäckman: Fult & snyggt ›

Vad är fult och vad är snyggt? Kan något vara fult och snyggt samtidigt? I den här workshopen får eleverna ifrågasätta och dissekera dessa begrepp.
Årskurs 1-Årskurs 9

Maria Johansson: En hyllning till fixaren ›

En livlig och intensiv demonterings-workshop på tema återvinning, kreativt tänkande, hållbarhet och samarbete.
Årskurs 1-Årskurs 9

Anna Hesselgren: Urbana rörelser ›

I workshopen Urbana rörelser - en kollaborativ kartläggning utgår vi från aktuella översikts- och utvecklingsplaner av elevernas närområde.
Årskurs 1-Gymnasiet

Mattias Bäcklin: Naturens stad ›

Tillsammans med konstnären får eleverna skapa stora gemensamma teckningar av kända miljöer i sitt närområde, där både djur och natur är närvarande.
Årskurs 1-Årskurs 9

Karin Ahlin: Vad vi hittar på marken ›

En ​penna, ett ​papper eller ​en ​sten och en pantburk. ​Med ​hjälp ​av ​det ​vi ​hittar ​på marken ​berättar ​vi ​historier ​och ​bygger världar.
Förskoleklass-Gymnasiet

Anna Ledin Wirén: Tema normkritik ›

En twist på en parafras med tema normkritik & identitet
Årskurs 4-Årskurs 9

Maria Rosenlöf: Naturen i 3D ›

När vi gör 3D-bilder av naturen skapar vi först ett negativ i lera som vi sedan gjuter av till ett positiv i gips. Vi pratar om årstidsväxlingar.
Årskurs 1-Årskurs 9

Maria Rosenlöf: Naturfoto ›

Vi går nära, blir medvetna om hur blommor, blad, kottar och knoppar verkligen ser ut. Vi prövar perspektiv och letar fantasifulla former och figurer.
Årskurs 4-Gymnasiet

Lisa Stålspets: Att hänföra Paris med ett äpple ›

I workshopen närmar vi oss konst och konsthistoria på ett lekfullt och okonstlat sätt. I konsten kan det vardagliga bli en surrealistisk upplevelse.
Årskurs 1-Årskurs 6

Anton Wiraeus: Animerade berättelser ›

Jag berättar om hur en kan göra en stopmotionanimation med digital kamera som finns i mobiler eller surfplattor och med modellera som skulpteras.
Årskurs 4-Gymnasiet

Dascha Esselius: Medeltida glasfönster ›

Att genom bildskapande ge elever utifrån deras förkunskaper inblick i medeltidens glasfönster, optikens grunder och färgers inbördes förhållande.
Årskurs 1-Årskurs 9

Tobias Sjödin: Camera Obscura ›

Grunden till all fotografi, från ögat till bilder tagna med telefonen och bilder från rymden tagna med teleskop, bygger på samma enkla princip.
Årskurs 7-Gymnasiet

Daniela Hedman & Caroline Östberg: Lerdans ›

I workshopen Lerdans får eleven bekanta sig med dans och rörelse kombinerat med skulpturalt arbete med betoning på den egna kroppen som inspiration.
Förskoleklass-Årskurs 3

Dan Lageryd: Pizzaworkshop! ›

Skapa din egen pizzeria, döp den, rita en logotyp, skriv en meny och döp pizzor efter platser eller personer som betyder något för dig.
Årskurs 1-Gymnasiet

Esperanza Guevara: Klara, färdiga, bygg! ›

Att barnen ska få uppleva arkitektur med sina sinnen. Vi känner hur olika material känns och vi upptäcker färg och form i små eller större byggnader.
Förskoleklass-Årskurs 3

Camilla Carlsson: Lekfulla linjer berättar ›

I Lekfulla linjer undersöker barnen närmiljön med sinne och kroppen. Via tillfälliga linjer direkt på gården tecknar vi i samspel med omgivningen.
Förskoleklass-Årskurs 3

Maria Backman: Bygga hus och modeller ›

Att tänka tredimensionellt genom att göra modeller. Att lära sig skala, mäta och översätta mått till fysiskt material. Att samtidigt skapa något eget.
Årskurs 4-Årskurs 6

Stark & Lillqvist: Prova torrnålsgrafik ›

Vi vill ge eleverna en inblick i konstnärsyrket, specifikt de grafiska teknikerna. Alla elever ristar en egen plåt, färgar in den och trycker den.
Årskurs 4-Årskurs 9

Annelie Wallin: Fjärilens liv ›

I samband med NTA-kursen om Fjärilens liv kommer Skapande skola in som en gestaltande del där eleverna får övning i tredimensionell gestaltning.
Årskurs 1-Årskurs 3

Annelie Wallin: Skyddsdjur ›

Eleven får öva sin uttrycksförmåga i både två- och tredimensionell gestaltning, formulera i ord, bild och färg sin egen version av ett skyddsdjur.
Årskurs 1-Årskurs 3

Lilian Bäckman: Fult & snyggt ›

Vad är fult och vad är snyggt? Kan något vara fult och snyggt samtidigt? I den här workshopen får eleverna ifrågasätta och dissekera dessa begrepp.
Förskoleklass-Årskurs 9

Johan Ibrahim Adam: Det stora lilla ›

Att se de små detaljerna i världen, att inse hur stor du är i världen, och samtidigt så litet allting är i det ”oändliga” universum vi befinner oss i.
Förskoleklass-Gymnasiet

Michal Hudak: Pussel ”Skosnöret” ›

"Skosnörets äventyr" är en kort berättelse som finns som bok.
Eleverna målar och sätter ihop enkla pussel som de behåller efter workshopens slut.
Förskoleklass-Årskurs 3

Michal Hudak: Pussel ”Utsatthet” ›

Vi diskuterar begreppet "Utsatthet" och sätter ihop bilder i detta pussel. Eleverna väljer egna frågor de funderar över och som de illustrerar i bild.
Gymnasiet

Athina Strataki: Fotografera varandra ›

I denna inspirerande workshop utvecklar du ditt bildberättande genom nytänkande och improvisation.Vi fokuserar på känsla, nyfikenhet och skaparlust.
Årskurs 4-Gymnasiet

Athina Strataki: Fotografera din omgivning ›

Du får utveckla ditt bildberättande genom att visualisera ditt sätt att tolka olika motiv, och på så sätt visualiserar du även din egen sanning.
Årskurs 4-Gymnasiet

C Åberg & A Edsjö: Vi gör en grupp med hjältar ›

Inspirerade av mytologiska gestalter och naturväsen, från Pokemons till forntidens statyetter av gudar, skapar vi hjältefigurer i återbruksmaterial.
Årskurs 1-Årskurs 6

Angelica Harms: Lär dig fototekniken Lumenprint ›

Eleverna får prova på att göra egna Lumenprints. Det ger en inblick i det fotografiska hantverket och dess historia, i hur bilder gjordes förr.
Årskurs 4-Gymnasiet

Joakim Kocjancic: Cyanotypi ›

Eleverna får bekanta sig med en av de äldsta fotografiska processerna. Cyanotypi fungerar som en kopieringsmaskin med sin karakteristiskt djupblå färg
Årskurs 4-Årskurs 9

Disa Rytt: Vilken färg har din gräns? ›

Genom samtal får eleverna formulera sig kring gränser deras omgivning och de själva sätter. De får prova på måleriska tekniker de kan vara nya inför.
Årskurs 4-Årskurs 9

Berta Guerra Aredal: Teckningsprojekt ›

Målsättningen med denna kurs är att eleverna genom att teckna på ett lekfullt sätt utvecklar förmågan att uppfatta saker och ting i sin omgivning.
Årskurs 1-Årskurs 9

Berta Guerra Aredal: Från teckning till grafik ›

Att eleverna får prova på hur det är att skapa med sin egen hand, först med teckning och därefter med enklare grafiska metoder.
Årskurs 1-Årskurs 6

Joachim Carlsson: Vänlighetskalender ›

Med bild och text utforska möjligheter och formulera tankar och ideér kring hur bäst beskriva ett ämne, i detta fall vänlighet och goda gärningar.
Årskurs 1-Årskurs 9

Maria Rosenlöf: Naturen i 3D ›

Ute samlar vi växter, inne skapar vi 3D-bilder med lera och gips. Resultatet blir en detaljrik gipsrelief som målas och presenteras i klassrummet.
Årskurs 1-Årskurs 6

Johanna Törnqvist: Precious Trash Workshop ›

Hur kan vi ta vara på våra resurser och använda det material som idag finns närmast oss? Tillsammans skapar vi ett modernt lapptäcke av skräp.
Årskurs 4-Gymnasiet

PRECIOUS TRASH REMAKE - digital workshop ›

Digitalt föredrag och workshop på temat kläder och konsumtion. Vi använder oss av våra avlagda kläder och skapar nytt av det vi annars skulle slänga.
Årskurs 7-Gymnasiet, Särskola

PRECIOUS TRASH WORKSHOP - digital workshop ›

Digitalt föredrag och workshop på temat kläder och konsumtion. Tillsammans skapar vi ett modernt lapptäcke av skräp.
Årskurs 4-Gymnasiet, Särskola

Joanna Günther: Den gemensamma skattkistan ›

Vi utgår ifrån att alla elevers personliga narrativ är en skatt. Projektet handlar om att de gemensamt skapar en permanent installation till skolan.
Årskurs 4-Gymnasiet
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook
Producerad av Comlog Webbyrå Stockholm