Kom med i Kulans utbud

Vill du som är kulturaktör ingå med dina aktiviteter i Kulans utbud?

På Kulan presenteras ett utvalt utbud av professionella kulturaktiviteter för barn och unga i Stockholms stad. Såväl det fria kulturlivets aktörer som institutionsteatrar, museer och konsthallar finns representerade på Kulan.

Kulturaktörer som riktar sig till barn och unga är välkomna att anmäla intresse för att ingå med sin verksamhet och sina aktiviteter i Kulans utbud. Kulturförvaltningen kan även kontakta kulturaktörer om möjligheten att ingå i utbudet.

Anmäl intresse för att komma med i Kulan här

Urvalet görs löpande av kulturförvaltningen i samråd med Kulans referensgrupp. Besked lämnas till den mejladress som du anger i intresseanmälan.

Grundkrav är att:
- kulturaktören är professionell och har sitt säte i Stockholms stad eller intilliggande kommun
- kulturaktören har offentligt stöd
- aktiviteten genomförs i Stockholms stad och bedöms hålla hög kvalitet
- kulturaktörens arbete med att möta barn i förskola och skola bedöms hålla hög kvalitet

Krav på professionalitet

Kulan utgår från Arbetsförmedlingen Kultur Medias kriterier för etablerade kulturaktörer. Därutöver görs en bedömning av kulturförvaltningen i samråd med Kulans referensgrupp.

För att komma med i Kulans utbud ska kulturaktören ha fullgjort en akademisk utbildning vid högskola/universitet inom sitt konstområde. Om formell utbildning saknas ska den sökande under de senaste tre åren (fem för bildkonstnärer) huvudsakligen ha arbetat med sin konstform under sin yrkesverksamma tid, samt ha verkat i etablerade sammanhang genom återkommande professionella engagemang.
Kulanpremien

Kulanpremien ger förskolan eller skolan
- 50 kr i rabatt per barn/elev på ordinarie biljettpris
- 50 % i rabatt vid bokning av uppsökande scenkonstföreställning eller konsert (gäller från 1 maj 2019)
- 50 kr i rabatt per barn/elev som deltar i workshop som syftar till att fördjupa den konstnärliga upplevelsen av en scenkonstföreställning eller konsert

Kulanpremiens basutbud utgörs av aktiviteter av kulturaktörer som har stöd från Stockholms stad. Det är  ett grundkrav för Kulanpremien.

Därutöver kan Kulanpremien ges till ett begränsat urval av aktiviteter. Kulturförvaltningen gör en samlad bedömning med Kulans referensgrupp som rådgivande part. Urvalet för Kulanpremie görs dels med hänsyn till den enskilda aktivitetens olika kvaliteter, men också utifrån helheten i utbudet av konstnärliga upplevelser vad gäller olika konstformer, målgrupper och teman. 

Kulturproducenter från det fria kulturlivet är välkomna att anmäla intresse för Kulanpremien till en eller flera aktiviteter. Det kan göras först när presentations- och aktivitetssidor har publicerats på Kulan.

Grundkrav är att:
- kulturaktören har stöd från Stockholms stad eller annat offentligt stöd
- aktiviteten har ett ordinarie pris på minst 75 kr per barn
- aktiviteten bedöms hålla hög konstnärlig kvalitet
- kulturproducentens arbete med att möta barn i förskola och skola bedöms hålla hög kvalitet
Manual för kulturaktörer
Kontakt

Behöver du hjälp? Kontakta Kulansupporten
kulan@edu.stockholm.se 
08-508 322 72

Siri Carlheim, handläggare Kulan och Kulanpremien siri.carlheim-gyllenskold@stockholm.se
08-508 31 937
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook
Producerad av Comlog Webbyrå Stockholm