Intresseanmälan till Kulans Skapande skola-utbud för kommunala grundskolor

Här kan du som är professionell kulturaktör i Stockholm göra en intresseanmälan för att erbjuda ett program (workshop eller projekt) som kan bekostas med Skapande skola-medel. 

De program som ska genomföras inom ramen för Skapande skola ska komplettera läroplanens övergripande uppdrag att elever ska få uppleva, ta del av och använda olika uttrycksformer samt ha utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud. Skapande skola-program ska inte ersätta ordinarie undervisning inom exempelvis språk, bild, musik, drama, dans, slöjd och historia.

Utbildningsförvaltningen i Stockholm stad har även beslutat att elevernas egna skapande/ gestaltande ska vara i centrum i de program som genomförs på kommunala skolor.

För att bli en del av Skapande skola-utbudet behöver du uppfylla Kulturrådets definition för professionella kulturaktörer:

Professionella kulturaktörer som anlitas inom Skapande skola ska

  • ha en konstnärlig utbildning inom sitt konstområde
  • huvudsakligen vara yrkesverksam inom sitt konst- eller kulturområde och/eller
  • ha offentligt stöd för sin verksamhet, antingen nationellt, regionalt eller kommunalt.

Bedömning 

Programmet behöver uppfylla Kulturrådets riktlinjer och  utbildningsförvaltningens krav på att elevernas eget skapande/gestaltande  ska vara i centrum. Vid bedömningen tittar vi även på:

  • Om programmet är genomförbart utifrån skolans praktiska förutsättningar och behov.
  • Hur programmet förhåller sig till det övriga utbudet på Kulan

När du godkänts som aktör på Kulan kan du logga in på din admin-sida och lägga till ytterligare information: https://reg.kulan.stockholm/admin

Organisationens kontaktuppgifter

Kontaktperson för intresseanmälan

Beskrivning

tecken kvar

Program som ska erbjudas inom ramen för Skapande skola

Beskriv det program som du vill erbjuda inom ramen för Skapande skola.

Om du är intresserad av att delta med flera program behöver du välja ett program som du lyfter fram här i intresseanmälan. Övriga program får du sedan föra en dialog med Kulan/utbildningsförvaltningen kring.


tecken kvar