Rekordstort intresse för kulturupplevelser

Gensvaret från Stockholms skolor och förskolor på stadens erbjudande om kostnadsfria kulturupplevelser har varit enormt. Intresset blev större än vi kunde föreställa oss och den extra budgeten har redan bokats upp. Vi har därför inte längre möjlighet att ta emot fler kostnadsfria bokningar. Det gäller även för den ordinarie Kulanpremien under resten av 2020.

Från och med årsskiftet går Kulan tillbaka till sin ordinarie verksamhet. De flesta av vårens aktiviteter ligger redan uppe på Kulan. Bokningar görs som vanligt direkt hos aktören.

Om aktiviteten har Kulanpremien behöver du registrera din bokning på Kulans webbplats. I väntan på att vi öppnar upp för registrering av vårens bokningar hjälper Kulansupporten till, kontakta kulan@edu.stockholm.se.

Mer information finns på kulan.stockholm