Ta del av Kulanpremien för Kvinnors Röst

Paus för Kulanpremien

Möjligheten att registrera nya bokningar är just nu pausad.

Aktiviteter under 2021

Under höstterminen har det funnits möjlighet att boka kulturaktiviteter med en generösare Kulanpremie https://kulan.stockholm/generosare-kulanpremie/.

För aktiviteter som ska äga rum under hösten behöver vi nu göra en avstämning. Kulanpremien gäller så länge det finns medel kvar.

Aktiviteter under 2022

Vi kommer snart att öppna upp för fortsatt registrering av bokningar som avser 2022. Då gäller ordinarie upplägg för Kulanpremien: